2017-04-18 09:55:46

Zbrinjavanje otpada u našoj školi

Projekt sakupljanja starog papira i plastičnih čepova, projekt skupljanja boca i baterija. Projekt Kompostiramo i zdraviju budućnost biramo.

 

ZBRINJAVANJE OTPADA U NAŠOJ ŠKOLI

 

Naziv teme: PROJEKT SAKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA
Ostvareni ciljevi:

Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana .


Realizirani zadaci:

Razvrstavati otpad i sakupljati čepove (prikupljeno 61 kg čepova)


Vrijeme realizacije:

tijekom školske godine 2015.- 2016.


Nositelji:

Sandra Štiks, prof. matematike i informatike, razrednici, učitelji

Naziv teme: PROJEKT SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA
Ostvareni ciljevi:

Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana


Realizirani zadaci:

Razvrstavati otpad i sakupljati stari papir – prikupljeno 6900 kg starog papira


Vrijeme realizacije:

tijekom školske godine 2015.- 2016.


Nositelji:

Biljana Pavić, prof. biologije i kemije; Anica Bokor, knjižničarka i prof hrvatskoga jezika i književnosti, roditelji,  razrednici, učitelji, domar

 

Naziv teme: PROJEKT SAKUPLJANJA PLASTIČNIH BOCA
Ostvareni ciljevi:

Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana


Realizirani zadaci:

Razvrstavati otpad i sakupljati plastične boce – od dobivenog novca sudjelovali u humanitarnim akcijama „Pomozimo psima u azilu u Nemetinu“, usvajanju životinje iz osječkog ZOO-vrta na godinu dana i projektu „Pomoć djeci u Africi“


Vrijeme realizacije:

tijekom školske godine 2015.- 2016.


Nositelji:

Biljana Pavić, prof. biologije i kemije; Anica Bokor, knjižničarka i prof hrvatskoga jezika i književnosti, roditelji,  razrednici, učitelji, domar

 

Naziv teme: KOMPOSTIRAMO I ZDRAVIJU BUDUĆNOST BIRAMO
Ostvareni ciljevi:

Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana – pravilno zbrinjavati organski otpad


Realizirani zadaci:

Razvrstavati otpad i sakupljati organski otpad – oformljene dvije kompostne hrpe; proizvedeno 1m3 novog komposta, educirali zainteresirane o kompostiranju, prihranjivali naše cvijeće, povrće, ljekovito bilje našim kompostom, snimili film o kompostiranju u našoj školi i izradili letak


Vrijeme realizacije:

tijekom školske godine 2015.- 2016.


Nositelji:

Biljana Pavić, prof. biologije i kemije; Anica Bokor, knjižničarka i prof hrvatskoga jezika i književnosti, roditelji,  razrednici, učitelji, domar

 

Naziv teme: PRAVILNO ZBRINJAVAMO BATERIJE U NAŠOJ ŠKOLI
Ostvareni ciljevi:

Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana – pravilno zbrinjavati baterije


Realizirani zadaci:

Razvrstavati otpad i sakupljati baterije – do svibnja 2016. Prikupljeno 11,8 kg baterija i odvezeno u reciklažno dvorište na Jugu 2
Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2015.- 2016.


Nositelji:

Biljana Pavić, prof. biologije i kemije; Anica Bokor, knjižničarka i prof hrvatskoga jezika i književnosti, roditelji,  razrednici, učitelji, djeca

Osnovna škola August Šenoa Osijek