2017-06-23 12:03:35

Raspored dopunskog rada

Prema izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za učenike koji budu imali ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati dopunski rad u trajanju od 10 do 25 sati po nastavnom predmetu.

Dopunski rad za učenike naše škole počinje u ponedjeljak, 26. lipnja  prema sljedećem rasporedu:
matematika: 8:00-9:30
engleski jezik: 9:40-11:10.

 


Osnovna škola August Šenoa Osijek