2019-11-09 17:17:22

Erasmus+ KA1 projekt "R.A.D.I.M.O."

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

U okviru Erasmus+ programa nalazi se i Ključna aktivnost 1 (KA 1) namijenjena ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.

S velikim zadovoljstvom smo dočekali odluku AMPEU (Agencija za mobilnosti I programe EU) o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge jer se među odabranim projektnim prijedlozima našao i onaj naše škole. Zadovoljstvo je tim veće, što se naša škola po prvi puta prijavila na natječaj Erasmus + KA1 mobilnosti i ostvarila pravo na financijsku potporu za provedbu projekta u iznosu od 21.528,00 EUR.

Projekt R.A.D.I.M.O. (Razvoj digitalizacije i međunarodnog obrazovanja)

Ciljevi projekta  su jačanje europske dimenzije ustanove kroz izradu strategije internacionalizacije škole, osnaživanje djelatnika za rad na međunarodnim projektima te razmjenu prakse i metoda poučavanja s europskim partnerima. Nadalje, ciljevi su ovladanje digitalnim alatima u svrhu pripreme, provedbe i evaluacije procesa poučavanja.

U projekt je uključeno 10 djelatnika škole: ravnatelj Krešimir Ćosić, pedagoginja Ivana Gašparac, učiteljice razredne nastave Sanda Lukenda, Mirna Lišnić i Ana Vuksanović, učiteljice matematike Sandra Štiks i Doris Crnjac, učiteljica hrvatskog jezika Zorica Jukić, učiteljica njemačkog jezika Anela Pejić te učitelj povijesti Vedran Čerina, ujedno i koordinator projekta. Sudionici će kroz strukturirane tečajeve u Alicanteu, Nici, Valletti, Pragu i Heraklionu steći kompetencije i znanja potrebne za ostvarivanje projektnih ciljeva, koja će primijeniti u nastavi u dirketnom radu s učenicima, širiti ostalim kolegama u školi, srodnim ustanovama te se povezati s školama I kolegama iz EU.

Veselimo se novim izazovima!


Osnovna škola August Šenoa Osijek