2019-11-15 20:08:56

‘Erasmus plus project management and educational visits – Alicante’, Alicante, Španjolska

U sklopu projekta R.A.D.I.M.O (Erasmus +) ravnatelj Krešimir Ćosić i učitelj povijesti Vedran Čerina predstavili su OŠ August Šenoa Osijek i RH u prekrasnoj Španjolskoj. Sudionici tečaja  su dolazili iz zemalja EU i šire: Francuske, Švedske, Italije, Poljske, Njemačke, Srbije, Španjolske i Hrvatske.

Na tečaju su stekli znanja o europskim politikama na području obrazovanja (Erasmus + program kroz Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2). Produbili su znanja o KA1 projektima u svim njegovim životnim fazama te naučili kako bolje voditi I evaluirati vlastiti projekt. Stekli su znanja o ciljevima, prioritetima i vrednovanju KA2 projekata. Razvili su vještine razvijanja I upravljanja KA2 projektima (identificiranje potreba, prioriteta, ciljeva, aktivnosti, učinka, diseminacije i održivosti) kako kroz teoriju tako I kroz praktični dio pisanja projektnog prijedloga. Također su upoznali španjolski obrazovni sustav kroz radne posjete školama. Uspostavili su kontakte i međunarodnu mrežu kolega koja će služiti kao temelj za razvoj budućih međunarodnih projekata.

 


Osnovna škola August Šenoa Osijek