2020-09-11 12:21:00

Oslobođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture

Učenici kojima je potrebno oslobođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture  medicinsku dokumentaciju trebaju poslati e-mailom Službi za školsku i studentsku medicinu na sljedeću adresu:

zzjz.ambulanta3@gmail.com

Na temelju poslane dokumentacije liječnik će  napisati traženu potvrdu i isto tako poslati na njihov e-mail, kako bi smanjili dolaske u ambulantu.


Osnovna škola August Šenoa Osijek