2020-10-02 17:27:05

Privremena tablica poretka na županijskom Natjecanju iz hrvatskog jezika
U utorak, 29. rujna 2020. održalo se županijsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika u matičnim školama učenika koji su na školskom Natjecanju ostvarili dovoljan broj bodova i poslali  upitnik/suglasnost o sudjelovanju Županijskom povjerenstvu. 
Danas je Županijsko povjerenstvo ispravilo, pregledalo i revidiralo sve pristigle ispitne materijale ( koji su na adresu škole domaćina stigli do 13 sati) i na temelju ispravljenog objavljujemo privremenu tablicu poretka.
Nakon što Državno povjerenstvo  objavi odgovore na upite, nejasnoće, prijedloge i prigovore 3. listopada 2020., na stranicama AZOO - a, Županijsko će povjerenstvo moći uskladiti ljestvice poretka i objaviti konačnu.
 
Privremena tablica nalazi se u privitku.
 
Kliknite na [ više ]

Osnovna škola August Šenoa Osijek