2020-10-14 14:31:38

DJEČJI TJEDAN

Obilježavanje Dječjeg tjedna započeli smo 8. listopada s učenicima 4.r. i učiteljicom Mirtom Ćosić.

Učenike je s  ljudskim i dječjim pravima te Deklaracijom i Konvencijom upoznala knjižničarka Anica Bokor.  Nakon toga su dobili zadatak da  ilustriraju jedno od dječjih prava. Nastali su zanimljivi crteži koje su obojali drvenim bojicama.

U petak 9. listopada, nastavili smo s obilježavanjem  Dječjeg tjedana, s učenicima 1. r. i učiteljicama Ljiljanom Opančar i Jasnom Novotni te učiteljicama 2. r. Mirnom Lišnić i Jasenkom Matijević.

Njihov je zadatak bio da prikažu zanimljive prizore dječje igre ili nezaboravne događaje iz djetinjstva crtajući kredom u boji po betonu.

Učenice 6. B (knjižničarke)  oblikovale su srca od slanog tijesta na koja će nakon bojanja ispisati  neka od dječjih prava. Na taj su način obilježile Dječji tjedan i Svjetski dan hrane.

Nastali su mnogi zanimljivi radovi koji se mogu vidjeti na fotografijama, a neke nam je nažalost oprala kiša koja od ponedjeljka uporno padala.

Knjižničarka Anica Bokor


Osnovna škola August Šenoa Osijek