2022-02-02 15:04:00

PREDUPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

Obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji prema mjestu prebivališta/boravišta pripadaju upisnom području Osnovne škole August Šenoa da su obavezni izvršiti predprijavu djece kako bi škola mogla izvršiti evidenciju za preglede za upis u prve razrede. 

Roditelji se mogu javiti na predupis telefonski pedagoginji ili psihologinji  škole pozivom na broj 031 275-161  od 1 . do 11. veljače 2022. svaki dan od 09:00 -13:00 h.

Obveznici upisa u osnovnu školu , za školsku godinu 2022./2023., su  djeca koja su rođena  u razdoblju od 1. travnja 2015. godine do 31.ožujka 2016. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2021./2022. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Zahtjev za prijevremeni upis može podnijeti roditelj za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije još školski obveznik. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije, putem pošte, elektronske pošte ili osobno, najkasnije do 31.3.2022.

Stručno povjerenstvo škole, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, može predložiti Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije odgodu upisa u prvi razred, samo jedanput i za jednu školsku godinu, isključivo iz razloga navedenih u članku 9. Stavku 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. („ Narodne novine“ broj 67/14, 63/20)

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja. Zahtjev za privremeno oslobođenje od upisa u prvi razred osnovne škole podnosi Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije, roditelj djeteta (Obrazac 6.). Uz zahtjev se prilaže i medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju te nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15.travnja kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora (Prilikom prijave uputno je predočiti Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili najnoviji specijalistički nalaz).

Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada upisnom području  ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje što je uz zahtjev roditelja dužan pisano potvrditi ravnatelj škole. Prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu dijete mora biti pregledano po Stručnom povjerenstvu škole koju je trebalo pohađati prema upisnom području utvrđenom na temelju prebivališta /boravišta.

Obrasci Zahtjeva nalaze se na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije: www.obz.hr ili se mogu preuzeti osobno u Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.

Upisno područje (ulice): Dobra ulica, Kaninska, Sprečanska, Tešanska, Usorska, Vojlovica, Čikolska, Drinska od broja 19-119 i 10-20, Dunavska od broja 25-63 i 36- 126, Južno predgrađe, Krbavska, Murska, Savska od broja 37-127 i 36-126, Stadionsko naselje, Sv. J. Radnika od broja 1-43, Unska, Vijenac K.Sutjeske, Vinkovačka cesta od broja 65-143, Vrbaska, Zapadno predgrađe, Zrmanjska.

Prilikom predprijave djeteta, roditelji ili skrbnici će dobiti detaljnije upute o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.

Ravnatelj:

Vedran Čerina


Osnovna škola August Šenoa Osijek