preskoči na sadržaj

Osnovna škola August Šenoa Osijek

 > Naslovnica

Projekt Grada Osijeka – Centar izvrsnosti Osijek: Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola

Autor: Administrator , 17. 10. 2017.

Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, kao osnivač osnovnih škola na svom području, nositelj je u školskoj 2017./18. godini novoga obrazovnog projekta pod naslovom Centar izvrsnosti Osijek. Projekt od školske 2017./18. godine donosi besplatne izvannastavne obogaćujuće obrazovne aktivnosti u području znanosti i umjetnosti za darovite osječke učenike 5.–8. razreda osnovne škole. 

Iz gradskoga su proračuna za projekt izdvojena sredstva koja su usmjerena u odgojno-obrazovni rad učitelja s darovitim učenicima, u edukacije učitelja, u nabavku opreme i materijala za cjelogodišnji rad učitelja s učenicima te u pripremu autorskih obogaćenih nastavnih materijala. Petina je projektnih sredstava usmjerena u nabavku potrebnih psihodijagnostičkih mjernih instrumenata za sve osječke osnovne škole s uposlenim psihologom za potrebe identifikacije i savjetovanja učenika. Projekt predstavlja novost u obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka s ciljem razvoja i njegovanja učeničkih kreativnih ponašanja i izvrsnosti. Detalji će o radu projekta Centra izvrsnosti Osijek, kako se projekt bude odvijao i razvijao, biti dostupni na poveznici projekta na mrežnoj stranici Grada Osijeka i projektnoj stranici koju će održavati učitelji i učenici uključeni u projekt. 

Cilj je projekta sustavno povećavati kvalitetu identifikacije i razvoja darovitosti u učenika u dva široka područja ljudske djelatnosti – umjetnosti i znanosti. Cilj će se ostvariti kroz suradnju osnovnih škola partnera, upućivanje darovitih učenika u radionice i nadzirani mentorski rad učitelja s učenicima u ukupnom trajanju od 12 radionica od po 4 školska sata izvan redovne nastave u prostoru osnovnih škola partnera na projektu tijekom školske 2017./18. godine. U lipnju će 2018. godine na kraju ciklusa radionicabiti organizirano predstavljanje autorskih tvorevina (produkata) svih u aktivnosti uključenih učenika.

 

Rad je u svim ponuđenim radionicama predviđen za visokomotivirane učenike, pri čemu su aktivnosti vrlo intelektualno, emocionalno, a dio njih i tjelesno i vremenski naporan. Podrazumijeva se da su učenici koji sudjeluju u radionicama samostalni, zainteresirani za učenje složenih sadržaja i spremni na rad dobno heterogenoj skupini.

 

Grad Osijek je nositelj projekta Centar izvrsnosti Osijek: Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola.

Izvoditelji su projekta učitelji i profesori osječkih osnovnih škola.

Sudionici su radionica ponuđenih projektom osječki daroviti učenici od 5. do 8. razreda.

Voditelj je projekta Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka.

Koordinator je projekta doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

 

 1. OPIS RADIONICA
 2. MJESTO ODRŽAVANJA
 3. VRIJEME ODRŽAVANJA
 4. POSTUPAK PRIJAVE

 

 

1. OPIS RADIONICA

 

Radionice vode visokomotivirani i o darovitosti educirani osnovnoškolski učitelji i profesori s posebnim interesom za rad na razvoju darovitosti učenika osnovnih škola u području umjetnosti i znanosti.

 

UMJETNIČKO PODRUČJE

 

KREATIVNO PISANJE–Skupina darovitih učenika, budućih pjesnika i pisaca, bavila bi se njegovanjem stila pisanja, bogaćenjem rječnika te bismo u našoj literarnoj stvaraonici osposobljavali djecu za izražavanjem pjesničkim slikama i sredstvima stilskog izražavanja kroz 12 zanimljivih radionica. Raznolikim aktivnostima za vokabular iz primjera recentne stručne literature za rad s darovitima, brojnim stvaralačko-semantičkim pokusima i ostalim suvremenim metodama objašnjavali bismo kako od ideje stići do priče, slagali bismo i smišljali riječ te stvarali pjesmu, ali i stvaralačko prepričavali prozne vrste… Smišljali bismo priče iz džepa, pisali bajke i slikopriče, podučavali o različitim vrstama pjesama (haiku, sms pjesma, činkvina, tanka, dijamantna pjesma te brojne druge), učili o konkretnoj poeziji, osmišljavali leksičke igre, imali goste književnike te vlastito pjesničko ili poetsko predstavljanje, radili bismo tiskani zbornik radova i osposobili učenika za samostalno pisanje svih vrsta pisanog izražavanja. Na samom završetku školske godine, radove nastale u Centru izvrsnosti – "Kreativno pisanje" i u našoj literarnoj stvaraonici predstavili bismo široj javnosti i medijima u tiskanom zborniku "Istražujem i stvaram" – kako i jest naziv cjelogodišnjeg projekta Centra izvrsnosti Osijek.

 

DRAMSKARADIONICA–Polaznici dramske radionice "Otvorena pozornica"/“Bühne frei“ su učenici/ce od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja grada Osijeka. Cilj rada ove skupine je upoznati ih s različitim oblicima scenskog izražavanja te pojedinim oblicima javnoga govora. Učenici će uvježbavati govornu izražajnost i komunikaciju kroz dramske igre i postupke, razvijati samopouzdanje potrebno za bilo koji oblik javnog nastupa. Kroz susrete i direktne kontakte s profesionalcima iz područja scenskih umjetnosti steći će dodatna znanja korisna za njihov daljnji osobni razvoj. Tijekom cjelogodišnjeg projekta u šk. god. 2017./2018. pripremit će reprezentativne dijelove za javno izvođenje. Aktivnosti "Otvorene pozornice"/“Bühne frei“ održavat će se svake druge subote u vremenu od 9 do 12 sati u 4 osnovne škole na području grada Osijeka i to na hrvatskom ili njemačkom jeziku.

 

NOVINARSTVO I DIZAJN–Polaznici će radionica naučiti novinarski istražiti događaje, osobe i pojave u svomu životnomu prostoru te o njima pisati različite novinarske oblike (vijesti, izvješća, intervjue, reportaže, putopise, kritike, komentare, članke) i snimati fotografije. Pritom će se njegovati istraživački, kritički, stvaralački, angažirani i etički pristup temama. Kako bi to uspjeli, učenici će usvojiti osnovna znanja o novinarstvu, redovito izlaziti „na teren“, odnosno posjećivati uredništva tiskanih i elektroničkih medija i zanimljive gradske i izvangradske prostore, komunicirati s mnogim zanimljivim, poznatim i manje poznatim osobama, promatrati i analizirati pojave oko sebe i sl. Napisane će tekstove naučiti opremiti za objavljivanje te oblikovati i spremiti u odgovarajuće mjesto u računalu. Tekstove će objavljivati u digitalnom listu koji će moći (ako imaju te sklonosti) naučiti i dizajnirati u odgovarajućem računalnom programu, kao i obraditi fotografije za objavljivanje.

 

ZNANSTVENO PODRUČJE

 

BIOLOGIJA I KEMIJA–Radionice sadržajno vezane za predmete biologije i kemije pod naslovom "Tvornica znanosti"čine skup aktivnosti kojima je cilj omogućiti istraživački rad kako bi učenici upoznali različite prirodoslovne teme prisutne u nama i oko nas. Cilj je radionica postaviti učenicima niz istraživačkih pitanja i na praktične načine učenike poučavati o znanstvenoj metodi. Neki su primjeri istraživačkih pitanja kojima će se učenici u radionici baviti sljedeći: što znamo i ne znamo o nasljeđivanju, koja je prva i najvažnija molekula života, zaustavljanje trenutka – izrada preparata, veza znanosti i umjetnosti – originalni modeli, što je u nama, a što je oko nas – nametnici i okoliš, kako nastaju čokoladni špageti – molekule u gastronomiji, sapuni po mjeri, što je slovo E u trgovini, itd. Kroz aktivnosti radionica učenici će prolaziti učeći činjenice, koncepte i postupke primjenjujući znanstvenu metodu pri čemu će uočavati zakonitosti i generaliziratina temelju zaključaka izvedenih iz mjerenja i obrade podataka. Održavanje svih aktivnosti upotpunit će terenska nastava i odlazak na visokoškolske ustanove, pri čemu će naglasakbiti stavljen na samostalnost učenika i originalnost u rješavanju zadataka.

 

MATEMATIKA I FIZIKA–Program je namijenjen darovitoj djeci koja postižu izvrsne rezultate u matematici i/ili fizici te pokazuju posebno zanimanje za sadržaje iz nastavnih predmeta matematike i fizike.

Sadržajno prilagođene učenicima, a koje ujedno prate i nastavne sadržaje, radioničke će se aktivnosti baviti pitanjima istraživanja u matematici i fizici, s početnim naglaskom na pitanja izbora teme istraživanja, prikupljanja informacija, čitanja znanstvenih radova, pravljenja bilješki istraživanja za znanstveni rad (npr.kako započeti sistraživanjem, opažanjem, mjerenjem, eksperimentima, bilježenjem i organizacijom podataka te prikazivanjem rezultata), pisanja znanstvenoga rada (tj. dijelova rada, postupka i stila pisanja, itd.),prepoznavanja i korištenja mjesta za traženje znanstvenih informacija, objavljivanja znanstvenoga  rada, prezentacije rada(npr. u obliku usmene prezentacije, postera), kao i uobičajenim rokovima i potrebnim i dostupnim materijalima za znanstveni rad u matematici i fizici. Od svakoga se učenika očekuje da svoja promatranja i zaključke bilježi u mapu i programu Edmodo te kao konačni rezultat ponudi pregled istraženih činjenica, koncepata i postupaka kao uvid u cjelogodišnji projektni rad u matematici i fizici.

 

MATEMATIKA I INFORMATIKA–Program je namijenjen darovitoj djeci koja postižu izvrsne rezultate iz matematike i informatike te pokazuju posebno zanimanje za matematičke sadržaje. U sklopu radionica prikazat će seuska povezanost matematike i informatike. Nakon uvodnoga dijela učenici će samostalnim radom jačati kompetencije potrebne za matematičko rješavanje problema, razvijati logičko razmišljanje i diskutirati o načinu rješavanja zadataka. Kroz demonstracije će usvojiti i primjenjivati program dinamičke matematike na različitim zadacima i problemima, kao i kreirati interaktivnu knjigu koristeći program GeoGebra. Svoj će napredak moći provjeriti i pokazati na Edmodu koji omogućava personaliziranu i aktivnu primjenu znanja i vještina. Koristeći taj suradnički alat moći će pratiti svoj rad i komunicirati s drugim polaznicima skupine i nastavnicima. Cilj je projekta upoznati učenike sa primjenom matematike i informatike te ih potaknuti na samostalan rad i istraživanje. Projektni će ih zadatci upoznati s područjima matematike i primjenom naučenogau informatici, kao i sa matematičkom formulacijom i rješavanjem konkretnihmatematičkih i informatičkih problema. Učenici će na u radionici stjecati vještine timskoga rada kao i organizacijske i prezentacijske vještine.

 

TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA–Radionica povezuje dva nastavna predmeta–Tehničku kulturu i Informatiku–koji će se ispreplitati i objedinjavati u radu. Kako učenici rade u školama oba predmeta poželjno ih je povezati i uz pomoć novih tehnologija doći do novih spoznaja i novih tvorevina. Uz primjenu znanja iz Tehničke kulture koju učenici dobivaju već u petom razredu te upoznavanje s novim načinima realizacije određenih tema iz područja tehnike, učenici će samostalno, ali na višoj razini naučiti primijeniti nove tehnologije prilikom izrade tehničke tvorevine. Radionica će se sastojati od praktičnoga rada, vježbi i rješavanja zadanih problema. Korištenje računala prilikom crtanja i izrade tehničke dokumentacije za zadane zadatke učenici će povezivati ranije stečena znanja s novim spoznajama. Nakon uspješnog svladavanja određenih područja koja će se obrađivati na radionicama svi će učenici zajednički raditi na jedinstvenom projektu – izradi pametne kuće.

 

INFORMATIKA–Tijekom pohađanja radionica učenici će se upoznati s mogućnosti programiranja i steći uvid u snagu logike. Postupno će naučiti kako se složeni problem može lakše riješiti rastavljanjem na manje dijelove. Programiranjem će naučiti kako automatizirati zadatke koji se ponavljaju, preobraziti opažanja u akcije i pronaći načine za ispravne odluke, kako u poznatim tako i u nepoznatim situacijama. Učenje programiranja nije glavni cilj ove radionice već razvoj računalnog razmišljanja koje uključuje sedam područja: programiranje, matematiku, rješavanje problema, izradu rješenja, komunikaciju, aplikacije i razumijevanje teorije u praksi.

 

2. MJESTA ODRŽAVANJA RADIONICA

 

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izišlo ususret učenicima i učinilo ovogodišnje radionice prostorno lako dostupnima, a u cilju uklanjanja troškova prijevoza učenika, radionice će se održavati na ukupno osam lokacija u gradu Osijeku. Za umjetničko su područje kao projektni partneri imenovane sljedeće osnovne škole: OŠ Vladimira Becića, OŠ Svete Ane, OŠ Franje Krežme i OŠ "Tin Ujević". Za znanstveno su područje imenovane sljedeće osnovne škole: OŠ "Retfala", OŠ Antuna Mihanovića, OŠ"Mladost" i OŠ Jagode Truhelke. Radionice se iz umjetničkoga i znanstvenoga područja održavaju naizmjence, a u svrhu pružanja prilike za uključivanje dijela svestranih učenika, sa sposobnostima i interesima i za umjetnost i za znanost, u neometani rad u oba područja djelatnosti.

 

UMJETNIČKO PODRUČJE

ZNANSTVENO PODRUČJE

OŠ VLADIMIRA BECIĆA

Radionice:

1. Kreativno pisanje

2. Dramska skupina

3. Novinarstvo i dizajn

OŠ "RETFALA"

Radionice:

1. Matematika i fizika

2. Biologija i kemija

3. Informatika

 

 

OŠ SVETE ANE

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

Radionice:

1. Dramska skupina (na njemačkom jeziku)

2. Novinarstvo i dizajn

Radionice:

1. Matematika i fizika

2. Biologija i kemija

3. Tehnička kultura i informatika

 

 

OŠ FRANJE KREŽME

OŠ "MLADOST"

Radionice:

1. Kreativno pisanje

2. Dramska skupina

3. Novinarstvo i dizajn

Radionice:

1. Matematika i fizika

2. Biologija i kemija

3. Informatika

 

 

OŠ "TIN UJEVIĆ"

Radionice:

1. Kreativno pisanje

2. Dramska skupina

3. Novinarstvo i dizajn

OŠ JAGODE TRUHELKE

Radionice:

1. Matematika, fizika i  informatika

2. Biologija i kemija

3. Tehnička kultura i informatika

 

 

3. TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICA

 

Radionice će se održavati svake druge subote, u prostoru osnovne škole koju učenik inače polazi odnosno u školi u koju se učenik prijavi dolaziti. Vrijeme je održavanja radionica subotom od 9:00 do 12:00 sati u prostoru navedenih osnovnih škola koje nude radionice ili u umjetničkom ili u znanstvenom području. Vrijeme održavanja radionica po danima jest sljedeće:

 

Tjedan

ZNANSTVENO PODRUČJE

UMJETNIČKO PODRUČJE

 1.  

/

4.11.2017.

 1.  

11.11.2017.

18.11.2017.

 1.  

25.11.2017.

2.12.2017.

 1.  

9.12.2017.

16.12.2017.

 1.  

20.1.2018.

27.1.2018.

 1.  

3.2.2018.

10.2.2018.

 1.  

17.2.2018.

24.2.2018.

 1.  

3.3.2018.

10.3.2018.

 1.  

17.3.2018.

24.3.2018.

 1.  

14.4.2018.

21.4.2018.

 1.  

28.4.2018.

5.5.2018.

 1.  

12.5.2018.

19.5.2018.

 1.  

26.5.2018.

/

 

 

4. POSTUPAK PRIJAVE

 

Pozivaju se osnovnoškolski učenici od 5. do 8. razreda iz svih osječkih osnovnih škola i njihovi roditelji informirati se o opisu radionica i obratiti se stručnim suradnicima (psiholog, pedagog ili drugi stručnjaci) u svojim školama u svrhu prijave učenika za sudjelovanje u programu radionica tijekom školske 2017./18. godine. Prijavnice su dostupne kod stručnih suradnika i ovdje na mrežnoj stranici škole.

 

Prijavnica je jedinstvena. Za učenika se ispunjava samo jednapapirnata prijavnica, a roditelj svojim potpisom u prijavnici daje do znanja da je upoznat s dužnostima i obvezama učenika u projektu.

 

Ispunjenu prijavnicu učenik ili roditelj predaje u ured stručne službe škole koju učenik pohađa (predati psihologu u školama sa zaposlenim psihologom; predati pedagogu ili drugom stručnom suradniku bez zaposlenoga psihologa).

 

Rok je za predaju potpuno i točno ispunjenih prijavnica 20. listopada 2017. godine do 14:00 satiu ured stručnih suradnika škole koje učenik pohađa. Psiholozi su i drugi stručni suradnici škola upoznati s projektom i učenicima stoje na raspolaganju.

 

Ispunjavanje prijavnice za sudjelovanje u programu u 2017./18. godini ne jamči prijem učenika u program radionica.

 

Radujemo se sudjelovanju izvrsnih učenika u radionicama projekta Centar izvrsnosti Osijek.

 

S poštovanjem,

 

Projektni tim projekta Centar izvrsnosti Osijek (CIO)


Priloženi dokumenti:
Prijavnica_CIO_2017_18.pdf (403.16 KB)


NAŠA ŠKOLA

Program Eko-Škole

Priloženi dokumenti:
Vizija i misija skole.ppt

Raspored informacija

Razredne obavijesti

   

   

   

   

Raspored zvonjenja

LATINSKE IZREKE
untitled

Jelovnik

 TJEDNI JELOVNIK: 9.-13.3.2020.

PONEDJELJAK: bučino pecivo sa sirnim namazom- čaj

UTORAKhrenovka u lisnatom tijestu- jabuka

SRIJEDA: kukuruzni štapić- mlijeko

ČETVRTAK: pizza

PETAK: piroška sa sirom- jogurt

 

 

DOBAR TEK!

Vaša teta kuharica Anica

 

Školski facebook

Izvannastavne aktivnosti

ANKETA
Koliko vremena dnevno provedeš na internetu?


Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola August Šenoa Osijek / Drinska 14, HR-31000 Osijek / os-asenoa-os.skole.hr / ured@os-asenoa-os.skole.hr
preskoči na navigaciju